Chcete odpovědi na vaše otázky?

Jsme tým profesionálů z oblasti marketingových strategií a výzkumů.

Chcete?

Lépe poznat své zákazníky? Jak se rozhodují a co je pro ně důležité?

Zjistit, do jaké varianty komunikace či obalu investovat? 

Zlepšit své stávající služby nebo produkty, ale nevíte, kterým směrem se vydat?

Mít jistotu, že vaše nová aplikace nebo webové stránky poskytnou zamýšlené informace?

Nabízíme řešení v podobě různých typů výzkumů a uceleného strategického přístupu našeho týmu. Můžete si vybrat, zda pro vás zorganizujeme pouze marketingový výzkum nebo budete potřebovat expertní pohled na svoji komunikaci a oceníte náš poctivý přístup složený z workshopů (tým klienta + náš tým) a výzkumů.

NAŠE NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ VÝZKUMNÉ METODY

Kontaktujte nás a společně vymyslíme, která metoda nejlépe pomůže odpovědět na vaše otázky.

Skupinová diskuze (Focus Group)

Základní a nejuniverzálnější kvalitativní metoda. S respondenty, reprezentujícími cílovou skupinu, můžeme probrat názor na stávající či nový produkt, proces, kampaň atd. Moderátor efektivně pracuje se skupinovou dynamikou a synergií a pomáhá tak odhalit jinak skryté nápady a motivace.

Individuální rozhovor

Vhodný všude tam, kde je potřeba jít do velké hloubky (podrobné rozebrání procesu, zkušenosti apod.), jedná se o citlivější téma (zdraví, B2B) nebo jsou respondenti hůře dosažitelní. Výhodou individuálního rozhovoru je, že může efektivně probíhat i po telefonu.

Etnografické výzkumy

Moderátor respondenta doprovází při nakupování a zařizování různých služeb, navštíví jej doma či s ním např. zkouší nový výrobek. Díky společnému prožitku získáme jednak možnost bezprostředně reagovat a doptávat se, tak odhalíme “samozřejmé” skutečnosti, které často respondenti nedokáží ex post popsat.

Oční kamera

Důležitý výzkumný nástroj při přípravě marketingových materiálů, webových stránek či aplikací. V kombinaci s individuálním rozhovorem dokáže přinést nejen informace, kam a jak dlouho se zákazník dívá, ale i proč. Získáme tak podklady pro optimalizaci testovaných materiálů.

MARKETINGOVÉ KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

5 kroků našich marketingových strategií 

Aby naše práce měla smysl, zakládáme ji na pravdivých informacích a na reálných možnostech a okolnostech klienta. Výsledkem jsou komunikační plán a kreativní řešení, které pomáhají značce naplnit stanovené cíle, osloví svou cílovou skupinu a jejímu týmu dělají radost. 

 

Shromažďování dostupných informací

Workshop se zodpovědným týmem za produkt nebo značku

Výzkum vycházející z potřeb produktu nebo značky

Pokračování workshopu na základě sebraných dat

Závěrečná zpráva obsahující kreativní koncept a komunikační plán

MARKETINGOVÉ KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

Kdo už s námi byl spokojený

O TÝMU

Tomáš Bojda je marketingový stratég. Jeho doménou jsou funkční řešení komunikace postavená na silné kreativitě. Více než 20 leté zkušenosti mu propůjčují nadhled a sílu osvědčeného know-how. Na marketing nahlíží pragmaticky a očekává od něj obchodní výkon..

+420 731 440 447 / tomas@seventy7.cz / linked in

Kateřina Bojdová je týmová koučka a terapeutka. Vystudovala Karlovku, dlouhá léta pracovala v reklamě, zajímá se o člověka, emoce a psychologii. Otázkami se rychle dostane k těm správným odpovědím, pracuje s cílovou skupinou a insighty. Věří v lidi a lidem.

+420 776 677 418 / katerina@seventy7.cz / linked in

Kateřina Pokorná je socioložka. Vystudovala Karlovku a specializuje se na kvalitativní výzkum. S ním má zkušenosti jak z klientské, tak z agenturní strany. Umožní vám do nejmenšího detailu poznat vaše zákazníky či cílovou skupinu a porozumět jim.

+420 723 851 885 / katerina.pokora@seventy7.cz / linked in

Eva Poštulková je kreativní grafička z Hellichovky. Vystudovala Střední průmyslovou školu grafickou a Vyšší odbornou školu grafickou, obor propagační grafika. Po pár výstavách a cenách za grafický design se více zaměřila na tvorbu korporátních identit a vizuální koncepty kampaní.

+420 605 589 054 / eva@seventy7.cz / linked in

Focus Studio 77

Naše výzkumné zázemí

Pohodlné, prostorné studio s nahrávací technikou, jednocestným zrcadlem a výbornou dostupností (60 m od stanice I.P. Pavlova). Focus Studio 77 zaručí spokojenost nejen Vám, ale i respondentům. K dispozici je komunikační spojení mezi klienty a moderátorem (tablety) i samostatná místnost pro překladatele (v případě simultánního tlumočení).

Více informací na stránkách

www.focusstudio77.cz

Kontakt

Kancelář a doručovací adresa

seventy7 s.r.o. Lublaňská 42, 120 00 Praha 2

Sídlo firmy: seventy7 s.r.o., Štěpánská 14, Praha 1, 110 00, Česká republika / IČ 276 50 936, Vedená u MS v Praze. Oddíl C, vložka 121623